Boulevards TV-panel

Hur mycket tid ägnar du åt TV-tittande per dag och vad är det du vill se? Boulevards TV-panel hissar och dissar olika program som visas i rutan.