Politikernas pensioner

Ledande kommunpolitiker och tjänstemän på toppnivå har ibland mycket förmånliga villkor med rejäla fallskärmar, när de slutar i Region Gotland. De kan kvittera ut tiotusentals kronor i månaden, trots att de  fått nytt jobb på annat håll. Eller också behöver de inte ens söka nytt jobb, utan kan leva på bidraget från regionen visar våra granskningar.