Suomen kielen hallintoalueuudistus

City Sisu seuraa hallintoalueuudistuksen etenemistä ja vähemmistölain toteutumista Tukholman, Uppsalan ja Gotlannin lääneissä.

Tukholman ja Upplannin läänien hallintoaluekunnat:
,, , , , , , , ,, , , , , , ,,

Tukholman läänin lääninhallitus on päävastuussa Saamelaiskäräjien kanssa Ruotsin vähemmistöpolitiikan koordinoinnista ja sen toteutuksen seurannasta