P4 Jämtland Morgon

Håkan Lundqvist, Lindha Olofsson & Jens Ganman
Dina bästa kompisar varje vardagsmorgon i sommar - sex till nio.
De oväntade frågorna, de intressanta gästerna, de senaste nyheterna och skön musik.
Tfn-sluss:        E-post: p4jamtland@sverigesradio.se