Krisen i Övik Energi

Det kommunala bolaget Övik Energi har under flera års tid visat på minusresultat. I omgångar har kommen gått in med ägartillskott för att rädda bolaget. Sedan 2012 har delar av bolaget sålts ut och verksamheten har strukturerats om med avsikt att renodla verksamheten och få ekonomin att gå ihop.