Iskalla värmlänningar

Slutet av 1800- och början av 1900-talen var polarfararnas storhetstid. Nordpolen besegrades 1909 och Sydpolen 1912. Även värmlänningar och personer med anknytning till Värmland deltog i utforskandet av polartrakterna och i serien ”Iskalla värmlänningar” presenterar vi några av dessa.