Strindberg på fem minuter

Pjäserna har producerats av "Radioprojektet 2012" - vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Samtliga manus är omarbetade versioner av August Strindbergs originalverk.
Illustrationerna är gjorda av Mathilda Gustavsson.