P4 Flashmob

Emellanåt uppmanar Förmiddag i P4 dig till blixtmobilisering, någonstans i länet.
Nästa gång kan det bli på en plats nära dig...