Inkomstklyftan

Inkomstklyftan har ökat kraftigt i Östergötland de senaste 20 åren. Det visar den kartläggning som P4 Östergötland gjort av medianinkomstförändringen i länets samtliga 507 postnummerområden. Under perioden har länsbor som tjänar mellan 0 kronor och 25 000 kronor i månaden ökat med 39 procent. Samtidigt har de som tjänar 42 000 kronor och uppåt ökat med över 800 procent.