Abort - rutinåtgärd och existentiell fråga

Det görs 40 000 aborter om året i Sverige. Men abort är en fråga som knappast diskuteras i svensk politik idag, samtidigt som frågan är känslig och uppmärksammad bland annat i samband med presidentvalet i USA.