Selvitys vähemmistökielten opetuksesta

Sisuradio ja Saameradio ovat tutkineet, millä ehdoin kunnat tarjoavat vähemmistökielten äidinkielenopetusta kouluissaan. Kyselyyn vastanneista 72 kunnasta puolet vaatii, että kieltä on jo osattava, jotta opetukseen pääsee, kun taas toinen puolisko tarjoaa sitä kaikille halukkaille.