Vad händer när Gränby renoveras?

Efter jul och nyårshelgerna startar de stora renoveringarna i det bostadsområde i Gränby i Uppsala, som Rikshem äger. Inför det berättar P4 Uppland vad som händer med hyresgästerna, och med området.