Asylboende

P4 Östergötland har granskat flyktingars boende i länet. På Himmelstalunds camping hittade vi flyktingar som bodde i stugor utan rinnande vatten och toalett. I Gusum hittade vi lägenheter med bland annat svartmögel, fuktskador, trasiga fläktar och kökslådor, rinnande kylskåp, balkonger med trasiga räcken och boende som berättade att de levde bland kackerlackor. I Finspång bodde asylsökande i hela och rena lägenheter - och ändå var hyran som Migrationsverket betalade i stort sett densamma.