Vi i femman 50 år

Vi i femman firar att vi 2013 har tävlat i frågesporten i 50 år. Första tävlingen var 1963.

Hade du klarat frågorna som var typiska för tidigare årtionden?