Mats Almegård och Andreas Tilliander står på Gärdet i Stockholm. I bakgrunden syns Kaknästornet.

Vi som gör Elektroniskt i P2

Här är vi som gör programmet.

Kontakta oss på

elektroniskt@sverigesradio.se