Suomalaistaustaiset tilastoina 2012

Sisuradio on tilannut tilastolliselta keskustoimistolta SCB:lta (Statistiska Centralbyrån) tilaston, josta käy ilmi Ruotsin suomalaistaustaisen väestön määrä ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa polvessa kunnittain 31.12.2012. Tilaston mukaan suomalaistaustaisia on Ruotsissa lähes 712 000. Tilastosta käy ilmi myös suomalaistaustaisten koulutusaste.

Mukana ovat:

  • Suomessa syntyneet eli ensimmäinen polvi
  • ne, joiden vanhemmista vähintään toinen on syntynyt Suomessa eli toinen polvi
  • ne, joiden isovanhemmista vähintään yksi on syntynyt Suomessa eli kolmas polvi

Tilasto perustuu SCB:n vuosittain laatimaan väestötilastoon, eikä siitä siksi käy ilmi suomalaistaustaisten äidinkieli. Toisin kuin Suomessa, ei Ruotsissa ole koskaan tilastoitu maan asukkaiden äidinkieltä.

Katso: Suomalaistaustaiset Ruotsissa 2012 (excel-tiedosto)