Mittuniversitetets flytt

Mittuniversitetet vill lägga ner sitt campus i Härnösand, ett hårt slag för orten, en nödvändighet för Mittuniversitetets framtid och ekonomiska situation enligt styrelsen. Här samlas alla P4 Västernorrlands nyheter om universitetets flyttplaner och debatten därikring.