Västmanlandkorren

Västmanlandkorrespondenterna har rötter i Västmanland men kan idag finnas någon annanstans i länet, Sverige eller världen. Har du tips på korre? Mejla p4vastmanland@sverigesradio.se