Kriminalvården

Kriminalvården är en av Sveriges största myndigheter och har en budget på omkring 8 miljarder kronor per år. P4 Östergötland har därför granskat Kriminalvården med huvudkontor i Norrköping.

Vi har valt att titta närmare på huvudkontoret och den högsta ledningen. Här nedan kan du läsa och lyssna på de inslag som vi har publicerat under de senaste månaderna.

Vi kommer att fortsätta vår granskning och om du har tips och idéer kring det vi jobbar med eller om du har annan information som kan vara till nytta i vår granskning är du välkommen att kontakta oss.

Den som lämnar information och uppgifter till oss kan kräva att vara anonym och vi som tar emot ett tips har till ansvar att skydda våra källor.

Kontakta reportern Tahir Yousef: 011-495 42 16 eller tahir.yousef@sverigesradio.se