Ung i krisens Europa

Ungdomarna är de stora förlorarna i den ekonomiska krisens Europa. Ungdomsarbetslösheten i EU har gått upp med 50 procent sedan 2008 (bland 15-24-åringar), och även unga vuxna har det svårt på arbetsmarknaden. Vad betyder krisen för den som just ska ta steget till ett självständigt liv?