Riots – upplopp

Radio Sweden's coverage in eight languages of the riots in the suburbs of Sweden last year.

Radio Swedens rapportering på åtta språk om upploppen i olika svenska förorter våren 2013.