Konsumentmakt

Konsumentrådgivarna på Rådrummet i Karlstad besvarar lyssnarnas konsumentfrågor och tar upp aktuella ämnen.