#vågafinska 21.-25.10.

#vågafinska-viikon idea on nostaa suomen kieli Ruotsissa esiin ja saada ihmiset kertomaan omista kokemuksistaan. Teemaviikolla tarkastellaan siis suomen kieltä Ruotsissa monelta kantilta yhdessä yleisön kanssa. Kampanja näkyy ja kuuluu niin radiossa kuin sosiaalisessa mediassa. Uskallatko sinä puhua suomea?

#vågafinska-veckan är en kampanjvecka där vi vill diskutera och lyfta fram det finska språket i Sverige och få publiken berätta om sina erfarenheter. Under temaveckan ska vi lyfta fram frågor och berättelser som gäller finska språket i Sverige. Det ska vi göra tillsammans med publiken. Kampanjen syns och hörs i radio men också till stor del i sociala medier. Vågar du prata finska?


Twitter: @SRSisuradio
Facebook: facebook.com/SRSisuradio
Instagram: SRSisuradio
Sähköposti: tipsasisuradio@sverigesradio.se
Sisuradion puhelinvastaaja: 08-784 2400