Gustaf Fröding 150 år

Sommaren 2010 firade vi 150-årsminnet av skalden Gustaf Frödings födelse. Frödings skrivande spänner på ett unikt sätt från folkligt burleskt till finstämt om livets svåraste frågor. Än idag är han en av de flitigast lästa och citerade skalderna. P4 Sveriges Radio Värmland deltog i firandet med en programserie om Gustaf Fröding - hans liv, musik, reportage och kåserier kring några av hans dikter.

Ulla Walldén, kanalchef P4 Värmland