Hur blev det med integrationen?

Under våren 2012 tittade vi närmare på integrationsfrågor ur olika synvinklar.

Bland annat granskade vi hur skolorna jobbar med integrationen, hur det fungerar med undervisningen i svenska för invandrare, SFI, och hur det ser ut med arbetslösheten för utrikes födda svenskar. Vi besökte också det lilla samhället Marma, där många var oroliga när ett asylboende skulle öppnas.