Den mångkulturella skolan

Elever som är nya i Sverige får oftare sämre betyg än de som har svenska som modersmål. Men hur klarar skolor med elever från många olika länder sitt uppdrag att också ge de här eleverna en bra start i livet, med goda kunskaper och bra betyg?