Så lever tiggarna i Uppsala

Vi ser dem på Uppsalas gator, en del med dragspel eller tamburin, andra med bara en mugg framför sig. Men vilka är tiggarna, varför är de här och hur är de organiserade? Upplandsnytt har under vinterhalvåret kartlagt tiggarna.