Vårdens villkor

Forskning och ny teknik gör att vi kan vårda allt fler patienter för allt fler sjukdomar. Men vilken vård har vi råd med? Kan du som patient vara säker på att du får den vård du behöver? Upplandsnytt har granskat vården i Uppsala län.