Få auktoriserade tolkar

Bara en bråkdel av tolkningarna i vården utförs av auktoriserade sjukvårdstolkar. P4 Värmland tittade på de problem som uppstår till på grund av detta.