Brottsplats skolan

Skolan är landets största arbetsplats, men vad händer när den blir en brottsplats? P4 Värmland granskar hur samhället agerar mot mobbning, kränkningar och våld som förekommer i skolans värld.