Mordet på 63-åringen norr om Kalmar 2012

P4 Kalmars samlade nyheter om fallet med den försvunna 63-åringen i Kalmar.