Radio Swedens partiskola

Inför riksdagsvalet 2014 presenterar Radio Sweden en partiskola, i samarbete med Sveriges Radios inrikespolitiska expert Tomas Ramberg, där vi ger en historisk och ideologisk bakgrund till de åtta riksdagspartierna.