#unggranskning

P4 Göteborg, P4 Malmöhus, P4 Stockholm och Ekot granskar i en särskild satsning unga vuxnas levnadsvillkor i de tre storstäderna. Här samlar vi vår rapportering. Följ även #unggranskning på sociala medier.