Utredningen om mordet i Midgård i Västervik

P4 Kalmars samlade rapportering.