#språkband 3.-7.11.2014

Hur känns det när ditt barn säger mamma men du säger äiti? Är pappas ord lika kära på alla språk?

#språkband är Sisuradios temavecka om relationen mellan föräldern och barnet där språket spelar roll. Har ni olika språk inom familjen? Hur påverkar det banden mellan barn och föräldrar? Vi vill höra din historia.

#språkband-viikolla käydään keskustelua kielen vaikutuksesta lapsen ja vanhemman suhteeseen. Puhutaanko perheessäsi eri kieliä? Miten se vaikuttaa lapsen ja vanhemman väliseen siteeseen? Jaa kokemuksesi!

Facebook: Sveriges Radio Sisuradio
Twitter: @SRSisuradio
Instagram: @srsisuradio
Sähköposti: tipsasisuradio@sverigesradio.se  
Sisuradion puhelinvastaaja: 08-784 2400