Veckans forskare

I tusental sveper de genom trånga korridorer i labbrockar och tweedkavajer - Uppsalas forskare och doktorander. Men vilka är de, och vad ägnar de sig egentligen åt? Och all denna forskning, vad används den till?

En gång i veckan framöver kommer vi att bekanta oss med en av alla dessa forskare och doktorander, i en serie vi kallar Veckans forskare. Det kommer att handla om spädbarnsforskning, cellfabriker och religiös extremism, om forna tiders auktioner och om hur den bästa medicinen mot smärta kan vara dans.