Kansalliset vähemmistöt - Nationella minoriteter

Ruotsin viralliset kansalliset vähemmistöt ovat saamelaiset, ruotsinsuomalaiset, meänkieliset, romanit ja juutalaiset. Tänne keräämme juttuja jotka käsittelevät muita kansallisia vähemmistöjä. Ruotsinsuomalaisia käsitteleviä juttuja löydät lisää Suomen kieli Ruotsissa-sivustolta.

Samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar är Sveriges fem officiella nationella minoriteter. På denna sida samlas inslagen som handlar om de andra fyra minoritetsgrupperna, mer om sverigefinnar hittas på sidan Finska språket i Sverige, länk ovan.