Dalasvepet - med Harry Breauck

Dalasvepet är ett nyhetsmagasin som bevakar dalarna. Redaktionen är liten, arbetsbördan tung och målsättningen med arbetet oklar. Möt nyhetsuppläsaren Harry Breauck, Gärdes Hans Eriksson, Den oförklarligt rasande väderkillen Kent, en amatörreporter och många många fler.

Det kommer inte att vara bra nyhetsradio, men det kommer att vara… något.