Äldreomsorg på andra språk

Antalet utlandsfödda äldre blir allt fler. Därför har Radio Sweden och Sisuradio granskat i vilken utsträckning kommuner erbjuder äldreomsorg på andra språk än svenska. Här kan du läsa och lyssna på alla inslag.