Krigsslutet 1945 i arkiven

Här är några av de viktigaste ljudklippen ur Sveriges Radios arkiv från krigsslutet 1945.

Vill du använda ljuden? Läs om vår inbäddningsbara spelare här.

Tidslinje: Vägen till fred  Andra världskriget: Fler historiska klipp ur arkiven