Girjas Mot Staten, Kebnemassivet

Girjas mot staten

2009 stämde Girjas sameby och SSR svenska staten för att få prövat vem som har rätten att förvalta småviltsjakten och fisket på samebyns renbetesområde i fjällen. Målet har gått igenom både tingsrätten och hovrätten och har nu avgjorts i Högsta domstolen till Girjas fördel.