#Miljonsopor – kärnavfall guld värt i Östhammar

Vad händer om en kommun får hundratals miljoner om de tar emot sopor som är farliga i 100 000 år? Hur påverkas kommunen idag och i framtiden? P4 Uppland granskar det så kallade mervärdesavtalet mellan Östhammar och Svensk Kärnbränslehantering.