Båtliv - Sommarserie i P4 Dalarna

Dalarnas båtliv är varierat och intresset ökar för varje år. I 10 program kastar vi ankar i olika vatten. Ångbåtar, rafting, husbåtar, veteranbåtar, segelbåtar är några områden som kölhalas.