Sommarköket - Sommarserie i P4 Dalarna

Utemat är ett samlingsnamn för några olika tillagningstekniker för tio program om mat tillagad utomhus. Grillning, rökning, kokgrop, BBQ är några av de områden som presenterar tillvägagångssätt och recept.