Två kvinnor och en man.

Digitala insatsstyrkans blogg

Digitala insatsstyrkan är Digitala mediers nya grupp för redaktionsnära utveckling. Det innebär att vi såväl letar upp som välkomnar redaktioner med idéer om journalistik som de vill genomföra. Mellan oss har vi lång erfarenhet av både journalistik och digital och social teknik.

Vårt uppdrag är att i samarbete med olika delar av Sveriges Radio:

  • Presentera: Göra journalistiken mer begriplig och lockande för vår publik, bland annat genom visualiseringar, paketering och smart grafik.

  • Interagera Göra det lättare för publiken att vara interaktiva och medskapande i vår journalistik vid allt från crowdsourcingar till utesändningar eller evenemang, via mobil, sajt och sociala medier, hopknutet med FM.

  • Inhämta Vi kan hjälpa till att ta fram agendasättande nyheter genom inämtning och bearbetning av data från API:er och andra källor vid kartläggningar, granskningar och regionala jämförelser.