Historier #frånkriget

14 december är det exakt 20 år sedan Daytonavtalet undertecknades och det blev fred i Bosnien och Hercegovina. 80 000 människor flydde till Sverige och berättelserna från kriget är en del vår moderna historia.

Vilka är såren efter kriget? Vilka historier kan man nu, 20 år senare, berätta?