Evenemanget på Södra teatern 2016

Programmet på Södra Teatern kommer att pågå parallellt på de fyra scenerna, Kägelbanan Östra och Västra, Stora Scenen och Södra Bar. Sveriges Radios populära EU-podd och USA-valpodd kommer att spelas in live inför publik. Korrespondenterna kommer du att kunna träffa personligen i Etablissemanget och som tidigare år spanar tre av dem med Ingvar Storm på Stora Scenen.