Innanför en dörr syns en dörrmatta med texten "Välkommen". Där inne sitter någon i sneekers på en sängkant med mobiltelefon i handen.

Sveket mot barnen

Ekot har granskat hur asylsystemets falluckor lett till godtyckliga åldersbedömningar av ensamkommande barn, hur lycksökare har skott sig på bekostnad av barnen och samhällets resurser, samt vilka som är de riktiga vinnarna, och förlorarna.

Reportage: Del 1, Del 2 Grafik: Vuxen eller barn?