Foto: Olle Liman/ Sameradion & SVT Sápmi

Intervjuer med Sametingets partiledare

Här kan du lyssna på längre intervjuer med Sametingets åtta partiledare.

v.27: Håkan Jonsson, Jakt- och fiskesamerna
v.28: Per-Olof Nutti, Samelandspartiet
v.29: Christina Åhrén, Min Geaidnu
v.30: Lars Miguel Utsí, Guovssonásti
v.31: Lars Jonas Johansson, Landspartiet svenska samer
v.32: Simon Wetterlund, Samerna
v.33: Jan Rannerud, Skogssamerna
v.34: Lars Paul Kroik, Álbmut