Göransson Arena – Bandytempel eller miljonförlust?